Diagramy ćwiczeń i zagrań

 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Cofka z zewnętrzną rotacją

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Tym razem do rotacji wstecznej dodajemy zewnętrzną boczną. Podobnie jak przy uderzeniu z wewnętrzną boczną tor poruszania się białej w kierunku pierws...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Cofka z wewnętrzną rotacją

  2 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  W tym zagraniu do rotacji wstecznej dodajemy również boczną. Kierunku poruszania się białej w kierunku pierwszej bandy jest taki sam, jak przy zagrani...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Cofka bez rotacji bocznej

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Diagram demonstruje kąt odbicia białej bili od bandy przy zagraniu dolnej rotacji na jej pionowej osi (bez rotacji bocznej). Kąt odbicia w tym przypad...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Łuk cofki z boczną rotacją

  2 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Dodatkowa boczna rotacja przy tej cofce nie powoduje zmiany toru białej bili przed zętknięciem z bandą a dopiero przy zderzeniu z nią. Boczna rotacja ...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Łuk cofki bez bocznej rotacji

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Biała bila zagrana z dolną rotacją odbija się od bandy a kąt odbicia jest zbliżony do kąta padania.
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Łuk cofki przy lekkim zagraniu i dużej rotacji

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Duża ilość rotacji oraz lekkie zagranie powodują małe przesunięcie białej bili w bok oraz mocne zagięcie toru białej bili.
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Łuk cofki przy średniej sile zagrania

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Dolna rotacja odnosi szybszy efekt dzięki delikatniejszemu zagraniu. Odejście białej pod kątem prostym od punktu zderzenia jest stosunkowo krótkie a d...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  Łuk cofki przy silnym uderzeniu

  0 0

  Dodał: Wojtek Tajak

  Opis:

  Stosunkowo dalekie przesunięcie białej po kontakcie z jedynką. Następnie biała zaczyna się poruszać delikatnie po łuku.
  czytaj dalej
 • Kategoria: Kontrola białej bili

  Poziom:

  6 zamrożonych kul do łuzy narożnej

  2 4

  Dodał: Mariusz Chmielarz

  Opis:

  Rozpoczynamy z białą bilą w ręce i wbijamy wszystkie kule kolejno po numerach do łuzy narożnej. W przypadku chybionego uderzenia wracamy do początku ć...
  czytaj dalej
 • Kategoria: Gra defensywna

  Poziom:

  Łatwa odstawna przy bili press z bandą

  0 5

  Dodał: Mariusz Chmielarz

  Opis:

  To zagranie ma zastosowanie tylko, gdy bila zagrywana nie dotyka bandy. Podstawą jest centralne trafienie bilą białą w bilę nr 9 z odpowiednią siłą ta...
  czytaj dalej